This page has found a new home

"Vi kan inte fortsätta att bara prata politik, vi måste också göra politik"

Blogger 301 Redirect Plugin